Vinden er med os!

I vores arbejde med at gøre Frederiksgade 42 til et bæredygtigt spisested har vi omlagt spisestedets energikilde til vindenergi.

Et spisested bruger meget energi. Derfor er vi bevidste om hvordan vores forbrug dækkes. Vi tror på vindenergi i forhold til at mindske belastningen af miljøet.